Sborové akce

Každým rokem pořádáme sborový výlet, na který vyrážíme zpravidla jednu červnovou sobotu. Během cesty vždy navštívíme několik pamětihodností ve vybraném koutě naší republiky.  Absolvujeme prohlídku zámku, projdeme se parkem, prozkoumáme skanzen nebo se necháme poučit v muzeu či památníku. Nezapomeneme přitom ani na zastávku na společný oběd. Výlet je vhodný i pro seniory, neboť je fyzicky nenáročný a cestujeme vlastním autobusem.
 
Pozvánky na dva sborové výlety:
 
Rodinný výlet na malešovskou tvrz
V sobotu 24. 5. 2014 máme připraven zajímavý výlet do vesnice Malešov u Kutné Hory, kde v místním hostinci poobědváme domácí stravu a pak všichni navštívíme středověkou tvrz, kde jsme již dvakrát na výletě byli.
Máme připraven zajímavý program pro všechny věkové kategorie. Děti, mládež a soutěživí sportovci se budou moci zúčastnit středověkých hrátek; zvídavé návštěvníky provedeme tvrzí a ti, kteří by snad nechtěli stoupat po mnohých schodištích, budou mít připravenou besedu s dobrovolníky, kteří na tvrzi pracují. Než se vydáme na cestu zpět do Prahy, snad nám počasí dovolí vychutnat si odpolední občerstvení na nádvoří s výhledem do malebné kutnohorské krajiny.
Srdečně jsou zváni všichni členové sboru! Na Malešově se na nás již těší.
Více informací viz rodinný výlet. Přihlásit se můžete v kostele vždy po nedělních bohoslužbách u sborové sestry nebo na mailové adrese: hanablah@hotmail.com.
Informace o tvrzi: www.malesov.cz
 
Sborový výlet na Turnovsko
V sobotu 14. června 2014 pořádáme celodenní sborový výlet, v rámci kterého navštívíme několik památek v okolí Turnova. Více informací viz sborové výlety. Přihlásit se můžete v kostele vždy po nedělních bohoslužbách nebo na mailové adrese: jrybar@email.cz
 

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.

Subscribe to RSS - Sborové akce