Sborové výlety

SBOROVÝ VÝLET DO KLADRUB A POLABÍ 10. ČERVNA 2017

V sobotu 10. června 2017 uspořádal Sbor ČCE na Smíchově celodenní výlet do oblasti Polabí. Výlet se konal díky podpoře Městské části Praha 5, v rámci dotačního programu „Jednorázové kulturní aktivity na území MČ Praha 5 v roce 2017“

První zastávkou byl Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, kde se mohli účastníci podrobně seznámit s historií i se současností chovu zdejšího plemene bílých koní a poté si ve stájích na několik z těchto krásných zvířat doslova sáhnout. Následovala návštěva jednoho z nejlépe dochovaných románských kostelíků v Čechách, který se nachází uprostřed obce Jakub nedaleko od Kutné Hory. Tato nevelká sakrální stavba je známá zejména díky jedinečné plastické výzdobě na průčelí. Po obědě pokračoval výlet komentovanou prohlídkou empírového zámku Kačina věnovanou životu bývalých majitelů hrabat Chotků. Zámek je obklopen postupně obnovovaným anglickým parkem. Posledním místem společného putování byli Pečky, kde si mohli účastníci podrobně prohlédnout kostel místního sboru ČCE i s přilehlou budovou. Během zasvěceného výkladu bylo možné obdivovat mnoho stavebních detailů odpovídajících secesně kubistickému slohu.

Výletu se zúčastnilo celkem 24 účastníků, většinou důchodového věku, někteří se sníženou schopností pohybu. Díky použití vlastního autobusu byla zajištěna doprava od kostela na Smíchově až do bezprostřední blízkosti každého z navštívených objektů. Výběr objektů respektoval rovněž pokud možno bezbariérový přístup. V poledne byl pro účastníky zajištěn společný oběd v salónku restaurace U Hájků v Nových Dvorech, prohlídku zámku Kačina zakončila návštěva zámecké kavárny.

Pestrý program výletu se podařilo splnit bezezbytku, což spolu s příjemným počasím a možností podělit se o zážitky při společném stolování určitě přispělo k velmi pozitivnímu hodnocení akce ze strany všech účastníků.

 

SBOROVÝ VÝLET DO BÝVALÉHO KLÁŠTERA V PLASÍCH – SOBOTA 4. ČERVNA 2016

Hlavním cílem letošního výletu bude barokní areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích u Plzně, kde si prohlédneme nejen rozlehlý konvent od Jana B. Santiniho, ale i klášterní kostel. Další zastávkou bude románský kostelík sv. Mikuláše v Potvorově. Po obědě v městečku Kralovice navštívíme zdejší renesanční kostel s expozicí o historii šlechtického rodu Gryspeků. Hrobka pod kostelem ukrývá mnoha tajemstvími opředené mumie. Nakonec se vydáme k další slavné Santiniho stavbě, bývalému poutnímu místu v Mariánské Týnici, kde jsou dnes umístěny Muzeum a galerie severního Plzeňska.
 
ODJEZD: v 7:15 od kostela
NÁVRAT: kolem 19. hodiny

Výlet do Chotěboře 2015

Opět zveme všechny, mladé i starší, s dětmi i bez nich do chotěbořského církevního rekreačního střediska. Už počtvrté pořádáme sborový víkend společně ze dvou sborů, strašnického a smíchovského. Máme možnost prožít hezký víkend nejen mezi starými známými, nýbrž i navázat kontakty nové. Strašničtí jezdí na podzim do Chotěboře již mnoho let, smíchovští jedou čtvrtým rokem. Bývá nás obvykle plno, doufáme však, že se vejdeme i letos, je však potřeba se přihlásit včas. „Dvojsborový“ víkend je zajímavá zkušenost, příjemná i užitečná. Těšíme se na vzájemné seznámení i obohacení. Chotěbořské středisko sice není wellness hotel, ale po celkové rekonstrukci všech budov splňu-je to, co od něj očekáváme.

Přijměte na poslední zářijový víkend, tedy 25. – 28.9. a POJEĎTE S NÁMI!

Koordinátorem akce za náš sbor je sborový bratr Hugo Švec, 603 899 978, hugo@evangnet.cz

SBOROVÝ VÝLET na Turnovsko

V sobotu 14. června 2014 pořádáme celodenní sborový výlet, v rámci kterého navštívíme několik památek v okolí Turnova. Putování zahájíme prohlídkou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mohelnici nad Jizerou nedaleko Mnichova Hradiště. Jedná se o velmi dobře zachovanou památku románského stavitelství z konce 12. století, která si i přes pseudogotické úpravy ve století 19. uchovala malebnou středověkou podobu. Hlavním cílem naší cesty bude rozsáhlý novogotický zámek v Sychrově spojený s pobytem Rohanů - významným šlechtickým rodem francouzského původu. Zámek byl nedávno na základě archivních materiálů restaurován do podoby, jakou měl před rokem 1892. V Sychrově bude také čas na oběd. Odpoledne pak strávíme v Turnově. Navštívíme zde židovskou synagogu v Krajířově ulici, která unikla nacistickému ničení a přežila šťastně i dobu socialismu. Posledním zastavením bude působiště turnovského sboru Jednoty bratrské, který je součástí Ochranovského seniorátu Českobratrské církve evangelické.

Odjezd: v 7:30 hodin od kostela, návrat: kolem 19. hodiny. Cena zahrnující jak dopravu, tak všechna vstupné činí 500 Kč pro pracující a 420 Kč pro děti a nepracující důchodce. Přihlásit se můžete v kostele vždy po nedělních bohoslužbách nebo na mailové adrese: jrybar@email.cz

Historie výletů:

Výlet na Přešticko 2013

Sobotu 15. června 2013 jsme věnovali tradičnímu sborovému výletu, který tentokrát mířil na Přešticko. Letos se k nám přidalo i několik zájemců ze strašnického sboru. Putování jsme začali návštěvou zámku v Lužanech postaveného koncem 19. století architektem, stavitelem a mecenášem Josefem Hlávkou. V blízkých Přešticích jsme absolvovali komentovanou prohlídka dominantního kostela považovaného za skvost barokní architektury. Zastávku na nově opraveném náměstí v centru Dobřan jsme využili na oběd v místním minipivovaru. Někdo se ve zbylém čase stihl zajít ještě podívat do kaple sv. Víta s neobvykle řešeným dvojoltářem. Výlet jsme zakončili v Chotěšově procházkou po rozsáhlém areálu bývalého kláštera řádu premonstrátek, který celý prochází dlouhodobou a náročnou rekonstrukcí.

Výlet do Západních Čech v červnu 2012

V roce 2012 zamířil náš společný výlet do malebného kraje na sever od Plzně. Nejprve jsme se na chvíli zastavili v údajně nejmenším městečku naší země v Rabštejně nad Střelou. Poté jsme navštívili Manětín označovaný jako perla českého baroka, kde jsme si prohlédli zámek. Další zámek nás čekal v nedalekých Chyších. Tady nás prováděla samotná majitelka objektu paní Lažanská, která nám prozradila také mnoho detailů z vlastních zkušeností při restaurování historických interiérů. Vedle příkladně provedené rekonstrukce zámku nás zaujala i pohostinnost sousední restaurace s malým pivovarem. Po obědě jsme naše putování zakončili ve Valči. Zdejší zámecký areál leží na úpatí Doupovských hor a poskytuje krásný výhled do kraje. Zatímco budovy se ještě opravují, rozsáhlý park už nyní nabízí příjemná zákoutí s galerií „braunovských“ soch. I přes naše malé zpoždění se nám podařilo vyhledat místní paní průvodkyni, která nám umožnila nahlédnout do nedávno obnoveného zámeckého kostela.

           
V roce 2011 jsme uspořádali celodenní sborový výlet na Sedlčansko. Dopoledne jsme navštívili zámek ve Vrchotových Janovicích, který je spojen s osobností baronky Sidonie Nádherné. Ve Vysokém Chlumci jsme měli možnost nahlédnout do života našich předků ve skanzenu lidových staveb. Po obědě v Sedlčanech jsme pokračovali do Křečovic, kde se nachází Památník Josefa Suka. Poslední zastávkou byl postupně opravovaný zámek Radíč. Zámeckými prostorami nás provedla samotná majitelka, která nám na závěr poskytla možnost příjemného posezení u kávy a domácích koláčů.