Bohoslužby

Bohoslužby pro děti i dospělé se konají pravidelně v neděli od 9.30 hod.
Rodinná neděle je organizována několikrát v roce. Aktuální informace o jejím konání i o konání společné nedělní školy jsou uveřejněny mezi novinkami. Jednou za tři měsíce bude již všem známá Rodinná neděle i s obědem a odpoledním programem.
Liturgický řád bohoslužeb na Smíchově má již mnoho let stálou podobu. Vysluhování večeře Páně je od 1. neděle adventní až do Nového roku každé shromáždění, od Velkého pátku až do neděle svaté Trojice opět každé shromáždění. Ve zbývajícím čase jednou měsíčně. Ke společnému slavení stolu Páně zveme každého, kdo byl pokřtěn a věří spolu s námi v Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
Průměrná účast při službách Božích se již delší dobu pohybuje kolem 50. Co se však mění, je generační skladba účastníků. Chceme být sborem otevřeným, který nabízí prostor pro smysluplný život i prohlubování křesťanské víry každému, kdo o to stojí. Proto mezi sebou rádi vídáme nové tváře, mladé tváře, rodiny s malými dětmi a jsme za to vděční.
Za zmínku také stojí naše spolupráce s německy mluvícím sborem v Praze, se kterým dvakrát do roka (vždy jednou u nás na Smíchově a jednou v jeho domovském kostele u Martina ve zdi) slavíme dvojjazyčné bohoslužby.
 

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.

Subscribe to RSS - Bohoslužby