Nedělní škola

Děti se v době bohoslužeb scházejí v nedělní škole. Velmi malé děti (do 4 let) si v nedělní škole hlavně hrají a zvykají na přítomnost při programu. Děti od 5-12 let se zapojují do programu nejen výtvarnou činností a hrami ale i svými komentáři a názory na jednotlivá probíraná témata. Každoročně je nedílnou součástí podzimních hodin nedělní školy příprava vánoční hry, do které se už několik let po sobě zapojuje více než 20 dětí nejen z našeho sboru.

Každou třetí neděli v měsíci se sejdou při bohoslužbách děti ze sboru na tzv. společné nedělní škole a je pro ně  připraven specielní program. Rodiče dětí se střídají a jednou za měsíc některý s nich připraví pro nedělní školu zajímavou aktivitu - např. čtení příběhu z bible, zpívání společné písně či společné tvoření. Děti tak mají možnost potkat se pravidelně se svými vrstevníky ve sboru a prožít něco zajímavého společně.