Rozpis nedělní školy

Datum a biblický oddíl 

Téma   

 

Vyučuje

18.2.2018

Blahoslavenství - kázání a písničky "na horách"

Viktorka

25.2.2018

Podobenství království

Honza Z.

4.3.2018

Život ve sboru - odpuštění

Viktorka

11.3.2018

Naše zrcadlo

Honza P.

18.3.2018

Cesta na kříž podle Matouše - Petrovo zapření

Honza P.

25.3.2018

Ježíš prodán za 30 stříbrných

Honza Z.

1.4. 2018

Já jsem s vámi - jděte po všem světě

8.4. 2018

Lukášova dějeprava pro teofila

      

          

15.4.2018

Hle, jsem služebnice Páně

Marcela

22.4.2018

Malý Ježíš v chrámě

 

29.4.2018

Nevítaná milost

 

13.5.2018

Samařan aneb bližní na cestě

 

20.5.2018

O lazarovi a o boháči beze jména

 

 

27.5.2018

Příběhy nalezených ztracenců

 

3.6.2018

Zacheus (v království božím místa dost)

 

10.6.2018

Ukřižování a odpuštění podle Lukáše

 

17.6.2018

Na cestě do emauz

 

24.6.2018

Ježíšovo nanebevstoupení