Milostivé léto

Šest let budeš osívat své pole, šest let budeš prořezávat svou vinici a shromažďovat z ní úrodu, ale sedmého roku bude mít země rok odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo... Co země v odpočinutí sama zplodí, bude vaší potravou, pro tebe, tvého otroka i otrokyni, tvého nádeníka i přistěhovalce, kteří u tebe pobývají jako hosté.“

Lv 25, 3-6

Milostivé léto je projekt našeho sboru, jehož smyslem je jednou za šest let soustředit maximálně možnou sumu peněz, aniž by přitom byly omezeny náklady na nejnutnější opravy kostela a jeho provoz, a tu pak věnovat na pečlivě vybraný charitativní účel.

Důvodem vzniku této akce je přesvědčení, že bychom neměli podléhat duchu doby a starat se, i když svědomitě, především o své potřeby a majetek, ale že je potřebné pomáhat více i druhým. Křesťana zdobí otevřená bible, ale neměl by zapomínat ani na otevřenou náruč.

A proč vlastně Milostivé léto? Přímou inspirací tohoto projektu je několik míst v bibli (např. Lv 25), kde Hospodin vyzývá svůj lid, aby každý sedmý rok neobdělával půdu a o to, co na ní samo vyroste, se podělil s potřebnými. Je to výzva s velkým důrazem na svobodu člověka od hmotné i jakékoli jiné závislosti, výzva k plnému spolehnutí se na Boží přítomnost.

Poprvé jsme Milostivé léto vyhlásili v roce 2014. V červnu jsme vypsali výběrové řízení, do kterého se mohli se svým projektem hlásit jak jednotlivci, tak i organizace. Celkem jsme obdrželi 69 žádostí. Proces výběru nebyl snadný a o konečném vítězi hlasovali samotní členové sboru.

Příjemcem daru ve výši 200.000 kč se nakonec stala vozíčkářka Linda, která má od narození kvadruspastickou formu dětské mozkové obrny postihující všechny 4 končetiny. Pohybuje se na mechanickém vozíku pouze s pomocí druhé osoby a  asistenci potřebuje téměř na veškeré denní činnosti. Navíc musí dodržovat bezlepkovou dietu.

Lindě je 22 let a vystudovala střední dívčí katolickou školu v Praze. Nyní z domova studuje kurz tvůrčího psaní. Již publikovala svůj deník ze svaté pouti po Španělsku, který je volně ke stažení na stránkách Městské knihovny. Během 3 let plánuje napsat knihu o svém životě jako inspiraci pro jiné. Dále by ráda studovala španělštinu, pořádala literární večery a snad i znovu navštívila Španělsko.

Linda bydlí sama v bezbariérovém bytě. Příspěvek na asistenci pokryje 4,5 hodiny denně. Linda doplácí další hodiny z invalidního důchodu, k tomu si hradí nájem a finančně náročnou bezlepkovou stravu. Příjmy, které má, nestačí pokrýt náklady na osobní asistenci, a proto ji splácí obvykle zpětně. Zatím se jí podařilo získat velmi málo dotací, navíc vždy jen jednorázově na konkrétní měsíc.

Linda nám otvírá novou dimenzi slova samostatnost – je sama přes 15 hodin denně, i když by potřebovala osobní asistenci neustále (nebo jejími vlastními slovy, aby vše stihla, asi tak 48 hodin denně). Je sama bez pomoci ve svém bytě, protože jiná varianta je pouze ústav. A tam Linda za žádnou cenu nechce.

Milostivé léto Lindě umožní pokrýt osobní asistenci po dobu 9 hodin denně tak, aby z invalidního důchodu platila jen nájem a stravu.