Novinky

 po delší době budeme mít opět konfirmační slavnost. Jediným konfirmandem bude Jan Krupa.

Zapojení do programu Erasmus+

V rámci programu evropské spolupráce a vzdělávání Erasmus+ budou u nás od září pracovat dva mladí dobrovolníci. Carlos ze Španělska a Sina z Německa. Ubytováni budou po dobu jednoho roku v budoucím kostelnickém bytě, přičemž náklady na ubytování bude hrazeno z grantu Evropské unie. 

NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018

I letos se připojujeme  k  "Noci kostelů". 17:00 Siloe?, prohlídka kostela, přehlídka koláčů; 18:00 koncert - komorní sbory SPZ, En Arche, La Grande Bande, Vinohradský symfonický orchestr, sólisté... zpěvy z Taize, spirituály atd...  A.Dvořák - TE DEUM

Sborová neděle

srdečně vás zveme na sborovou neděli 15.dubna. Po bohoslužbách a společném obědě nám Viktorka Tenzerová bude vyprávět o o své pouti po USA.

velikonoční bohoslužby

O velikonocích u nás budou bohoslužby na Velký pátek od 9:30 a na Boží hod velikonoční od 9:30

Prezentace návrhů rekonstrukce kostela

V neděli11.3. od 15h vás srdečně zveme na prezentaci soutěžních návrhů rekonstrukce našeho kostela.

Konfirmace 4.3.2018

 po delší době budeme u nás mít opět konfirmační slavnost. Jediným konfirmandem bude Jan Krupa.

Výjezdní zasedání sboru

Srdečně vás zveme na výjezdní zasedání sboru, které se uskuteční ve dnech 19. a 20. ledna 2018 ve sboru v Hvozdnici.

Poslední rozloučení

S lítostí oznamujeme, že dne 1.1.2018 zemřela sestra MUDr. Věra Betková ve věku 94 let. Poslední rozloučení se koná v sobotu 6.1.12018 v 11,00 hodin v Krabčicích v kostele.

Kavárenský klub Do nebe

Srdečně vás zveme 19. 12. 2017 od 15,00 hod. do 19,00 hod. do  klubu Do nebe, kde nám bude Katarina Kadijevic, studentka gymnázia Na Zatlance, vyprávět o své cestě do Sarajeva a zpět.

Kavárenský klub Do nebe

Srdečně  vás zveme  5. prosince 2017 od 15,00 hod. do 19,00 hod. na terasu ve 3. patře fary,  kde nám předvedou Katja a Jonathan Boue  něco ze svého repertoáru irské a klasické hudby.

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky