25. května 2018 se v rámci akce Noc kostelů uskutečnil koncert klasické hudby

Akce proběhla úspěšně za velké pozornosti občanů z Prahy 5 i hostů z ostatních částí Prahy i mimopražských za přispění Městské části Praha 5, v rámci dotačního programu Jednorázové kulturní aktivity na území MČ Praha 5 v roce 2018. Koncert měl povahu minifestivalu – vystřídala se na něm celkem čtyři amatérská seskupení, závěrečná část koncertu byla společná. V publiku se průběžně vystřídalo cca 600 posluchačů. Akce byla přínosná nejen pro pasivní účastníky – posluchače, ale velký význam měla i pro aktivní účastníky neboť konfrontace s obdobně zaměřenými tvůrčími skupinami je vždy povzbuzující a možnost spolupráce s profesionály velmi inspirativní. Akce tím jednoznačně přispěla ke kultivaci kulturního prostředí na občanské úrovni.

 

Kategorie: