NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018

I letos se připojujeme  k  "Noci kostelů". 17:00 Siloe?, prohlídka kostela, přehlídka koláčů; 18:00 koncert - komorní sbory SPZ, En Arche, La Grande Bande, Vinohradský symfonický orchestr, sólisté... zpěvy z Taize, spirituály atd...  A.Dvořák - TE DEUM. Akce je podporována z grantu městské části Praha 5 v rámci dotačního programu Jednorázové kulturní aktivity na území MČ Praha 5 v roce 2018.

Kategorie: