NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018

I letos se připojujeme  k  "Noci kostelů". 17:00 Siloe?, prohlídka kostela, přehlídka koláčů; 18:00 koncert - komorní sbory SPZ, En Arche, La Grande Bande, Vinohradský symfonický orchestr, sólisté... zpěvy z Taize, spirituály atd...  A.Dvořák - TE DEUM

Kategorie: