Sborová neděle 9. dubna 2017

Srdečně vás zveme na sborovou neděli, která se bude konat za 14 dní, tedy na květnou neděli 9.4. Můžete se těšit na postně laděné vystoupení SPZ, dozvíte se, jaké uvědomění přišlo našemu bratru faráři na poušti při cestě do Jezuzaléma. K obědu bude  vepřové na švestkách se šťouchanými brambory a společný čas zakončíme tradiční vycházkou pro děti i seniory. Prosíme všechny účastníky, aby se zapsali na archu na stolku v předsíni, nebo napsali email do farní kanceláře.

Kategorie: