VEŘEJNÁ DISKUZE O BUDOUCÍ PODOBĚ NAŠEHO KOSTELA

11. ČERVNA 2017
od 10:30 do 14:00
 
Program
10:30 – 11:15 Úvod a cíle setkání: Jaký je technický stav našeho kostela? Jak vypadal kostel původně a jakými rekonstrukcemi doposud prošel? Jaké rysy má toleranční architektura?
 
11:15 – 11:30 Současné a možné další využití prostor: Jak využíváme prostory kostela? Jak nám mají sloužit a jak je chceme využívat do budoucna?
 
11:30 – 12:00 Přestávka na občerstvení (bude zajištěno)
 
12:00 – 13:30 Diskuse u kulatých stolů o budoucí podobě kostela
 
13:30 – 13:50 Prezentace výsledků z diskusí
 
13:50 – 14:00 Závěr setkání a následné kroky

Kategorie: