Novinky

 po delší době budeme mít opět konfirmační slavnost. Jediným konfirmandem bude Jan Krupa.

II.kolo veřejné diskuse o podobě kostela

Srdečně vás zveme na pokračování diskuse o novém architektonickém návrhu rekonstrukce našeho kostela v neděli 22.10. po bohoslužbách

Benefiční koncert 29.6. v 19h

komorní sbor En Arché se sólistkou Markétou Cukrovou provedou díla W.A.Mozarta, A.Dvořáka a Ch.Gounoda. Výtěžek bude věnován na neurorehabilitaci ruky dívky Báry www.rukabara.cz

VEŘEJNÁ DISKUZE O BUDOUCÍ PODOBĚ NAŠEHO KOSTELA

11. ČERVNA 2017 od 10:30 do 14:00   Program 10:30 – 11:15 Úvod a cíle setkání: Jaký je technický stav našeho kostela? Jak vypadal kostel původně a jakými rekonstrukcemi doposud prošel? Jaké rysy má toleranční architektura?   11:15 – 11:30 Současné a možné další využití prostor: Jak využíváme prostory kostela? Jak nám mají sloužit a jak je chceme využívat do budoucna?   11:30 – 12:00 Přestávka na občerstvení (bude zajištěno)   12:00 – 13:30 Diskuse u kulatých stolů o budoucí podobě kostela   13:30 – 13:50 Prezentace výsledků z diskusí   13:50 – 14:00 Závěr setkání a následné kroky

Noc kostelů 9. červen - program

17:00 Otevření kostela 17:30–18:15 Tibia Pragensis – koncert 18:15–19:00 Prohlídka kostela a přehlídka evangelických koláčů 19:00–21:00 Missa Brevis (J. Pavlica) – SPZ a Musica Rustica    Hudební vystoupení souboru Musica Rustica a Smíchovských příležitostných zpěváků. Na programu rovněž Te Deum (M. A. Charpentier) 21:15–22:00 Prohlídka kostela a přehlídka evangelických koláčů 22:00 Ukončení  

Výlet do Rybníků.

Sestra Žofie Vobrová zve na menší výlet do Rybníků. Na programu: prohlídka toleranční modlitebny,  evangelický hřbitov, Čapkova vila ve Staré Huti   procházka cca 5km Čtvrtek 18. května odjezd od kostela Na Doubkové v 11 hodin minibusem   V případě zájmu se hlašte sestre Vobrové na 776056797   (V případě překročení kapacity minibusu pojede také skupina hromadnou dopravou autobusem č.317 ze zastávky Lihovar v 10:30) Svačinu a pití sebou.  

Michal Hromek Consort 26.dubna v 19:30

Vážení přátelé,   přijměte prosím pozvání na koncert souboru MICHAL HROMEK CONSORT a jejich hostů   (příští) středa 26.dubna v 19:30 v evangelickém kostele na Smíchově (ulice Na Doubkové 8)   Vystoupí: Michal Hromek – kytara Jakub Klár – flétna, whistle Daniel Mikolášek – bicí, melodika, zpěv   hosté: Kateřina Lískovcová – viola,housle Petra Kohoutová – zpěv   Písně na verše moderních českých básníků (B. Reynek, J. Kainar, P. Kolmačka, I. Blatný), Petr Eben, irské balady a tance...   Pro členy sboru je vstup volný.  

Alfa & Omega č. 81

Aktuální číslo sborového časopisu Alfa&Omega bylo nahráno do své sekce.

Program Velikonočních svátků

Přijměte prosíme pozvání ke společnému prožití letošních Velikonočních svátků. Velký Pátek 9:30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, Bílá sobota 20:00 - Ticho bílé soboty, Neděle 9:30 Bohoslužby, Pondělí 18:00 - Gospelový koncert  

Sborová neděle 9. dubna 2017

Srdečně vás zveme na sborovou neděli, která se bude konat za 14 dní, tedy na květnou neděli 9.4. Můžete se těšit na postně laděné vystoupení SPZ, dozvíte se, jaké uvědomění přišlo našemu bratru faráři na poušti při cestě do Jezuzaléma. K obědu bude  vepřové na švestkách se šťouchanými brambory a společný čas zakončíme tradiční vycházkou pro děti i seniory. Prosíme všechny účastníky, aby se zapsali na archu na stolku v předsíni, nebo napsali email do farní kanceláře.

Výroční sborové shromáždění 2017

Staršovstvo sboru svolává na neděli 26.3.2017 výroční sborové shromáždění. Začne v 9:30 a jeho hlavní část proběhne bezprostředně po skončení bohoslužeb. Sborové shromáždění činí platná rozhodnutí za jakéhokoliv počtu účastníků. Podrobný program a účetní rozvaha jsou vyvěšeny na nástěnce.

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky