Novinky

 po delší době budeme mít opět konfirmační slavnost. Jediným konfirmandem bude Jan Krupa.

Sborové výlety

Chystají se dva sborové výlety, na které jste všichni srdečně zváni. Více informací zde.

Setkání nejen střední generace

Srdečně Vás zveme na další setkání střední generace v pondělí 16.4.2012. Téma bude tentokrát prakticko-teologické: Nekorektní hřích aneb Já přece nemám žádné chyby aneb Je tradiční křesťanské učení o hříchu a odpuštění hříchů v dnešní době srozumitelné a nosné? Diskuse velmi vítána!  

Společná nedělní škola

Tuto neděli 15.4.2012 od 9.30 hod se koná společná nedělní škola  

Pozvání na Květnou neděli

Srdečně vás zveme na Květnou neděli ( 1.4. 2012), která bude současně i sborovou rodinnou nedělí se společným obědem a poledním i odpoledním programem. Při bohoslužbách vystoupí Smíchovští Příležitostní Zpěváci (SPZ), kteří provedou malou ukázku z Janových pašijí J.S.Bacha. Před obědem bude program bratra faráře Mareše o tzv. "Arabském jaru" - témto termínem je označována vlna protestů, nepokojů, povstání a revolucí, které probíhaly či probíhají ve většině arabských států od konce roku 2010 až do současnosti. Po společném obědě společně s našimi staršími zavzpomínáme na sborový život v proměnách času a budeme moci znovu shlédnout střihový dokument o našem sboru, který jsme měli možnost vidět loni na slavnosti 80. výročí postavení našeho kostela. Děti budou mít samostatný program.  

Společná nedělní škola

Společná nedělní škola se koná již tuto neděli 18.3.012 od 9.30 hod. Program bude mít tentokrát Šárka Schmarczová, které moc děkuji a na vás se těšíme v hojném počtu. Znovu připomínám, že se blíží Velikonoce a tak bych vás ráda všechny pozvala i na Květnou neděli ( 1.4. 2012), na kterou se plánuje sborová rodinná neděle se společným obědem a odpoledním programem. Při bohoslužbách na Květnou neděli mimo jiné vystoupí i naši Smíchovští příležitostní zpěváci (SPZ) spolu s dalšími muzikanty, kteří je přijdou podpořit. Přijďte nás prosím podpořit i vy a strávit společně sváteční den.  

Nová Alfa & Omega

Speciální číslo časopisu Afa & Omega vydaného k příležitosti výročního sborového shromáždění.

Setkání nejen střední generace

Srdečně Vás zveme na další setkání střední generace, které bude příští pondělí 19.3.od 19:00 hod. Tentokrát k rozhovoru nad knihou Černá labuť od N.N. Taleba. Bestseller amerického akademika a investičního poradce libanonského původu analyzuje fenomén "černých labutí", tj. nepředvídaných jevů a událostí s významným dopadem na život jedince nebo celé společnosti, jakým byl např. teroristický útok z 11. září 2001, fenomenální úspěch společnosti Google či nedávná globální finanční a ekonomická krize. Autor - jeden z mála odborníků, kteří nástup krize předvídali - věří, že příčinou naší nepřipravenosti na podobné zlomové události je především setrvačnost našeho myšlení v podobě přílišné důvěry ve statistiky a prognostiky, přehnaného kategorizování, hledání "logiky" vývoje či soustřeďování se na specifika tam, kde bychom měli přemýšlet spíše v obecných kontextech. Jeho kniha, vyzývající k tomu, abychom přehodnotili náš ustálený pohled na svět a přiznali si, jak málo o něm víme, patří dnes k nejdiskutovanějším pracím ve svém žánru, deníkem Times byla označena za jedno z nejvlivnějších děl posledních šedesáti let a díky autorovu širokému rozhledu, smyslu pro humor a zdravé provokativnosti je i velkým čtenářským zážitkem.  

Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění se uskuteční 25. března 2012 po skončení bohoslužeb. Prosíme členy sboru, aby se shromáždění zúčastnili. Program: 1. Uvítání, prezenční listiny, modlitba a volba předsedy shromáždění 2. Oznámení a schválení jednacího pořadu 3. Volba zapisovatele, verifikátorů zápisu a dvou skrutátorů 4. Návrh na převzetí patronátu nad Azylovým domem Ezer Diakonie ČCE, rozprava, hlasování 5. Návrh na zavedení principu Milostivého léta, rozprava, hlasování 6. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2011 7. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2011 8. Zpráva revizorů hospodaření sboru 9. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2012 10. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících 11. Hlasování o zprávách a předložených dokumentech 12. Volba revizorů hospodaření sboru 13. Volba náhradníků staršovstva (E. Jakšíková, Š. Schmarczová, J. Jakubec) 14. Hlasování o snížení počtu náhradníků staršovstva 15. Příp. návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich 16. Závěr – krátká modlitba, píseň

Společné bohoslužby s německy mluvícím sborem

Tuto neděli 11.3.2012 od 9.30 hod se konají v našem sboru Na Doubkové 8    SPOLEČNÉ BOHOSLUŽBY s německy mluvícím sborem.

Setkání nejen střední generace

Vážení a milí, tentokrát vás zveme na trochu netradiční setkání (nejen) střední generace. Dostali jsme pozvání od paní Markéty Janouškové na premiéru koncertu " FOLKLORECLASIC", který se koná právě V PONDĚLÍ 20.2.2012 v 19.30 v koncertní síni ATRIUM ( Čajkovského 12, Praha 3). Co nás čeká? Dva milované žánry - folklorní díla klasiků a klasické kusy folkloru. Spoluúčinkují Cimbálová muzika Jiřího Janouška a klavírista Stanislav Gallin.   Srdečně vás tímto zveme na toto netradiční setkání třicátníků v ATRIU dne 20.2.2012. Prosím vás o nahlášení účasti na e-mailovou adresu chamle@seznam.cz, aby mohl Dan Mikolášek reservovat vstupenky. Děkuji. Za smíchovský sbor  Lenka Michalíková    sborová sestra

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky