Novinky

Program Noci kostelů 10. června 2016

Srdečně Vás zveme na letošní noc kostelů na Smíchov. Máme pro Vás připraven následující program. 16:30 17:00 Dětský program - omalovánky 17:00 18:00 Čtení - Tereza Havránková - Šťastný princ (O.Wilde) 18:00 19:00 FourCette - blues 19:00 20:00 Prohlídka kostela a přehlídka evangelických koláčů 20:00 21:00 Musica rustica - hudební vystoupení 21:00 22:00 Prohlídka kostela a přehlídka evangelických koláčů 22:00 Uzavření kostela   http://www.nockostelu.cz/?pg=kost1315

Bohoslužby s německojazyčným sborem

Srdečně vás zveme na společné bohoslužby s naším partnerským německojazyčným sborem, které se budou konat  v neděli 22. května od 9:30 v našem kostele.

Beseda o Smíchov City

Srdečně vás zveme na besedu o projektu Smíchov City, který by se měl realizovat na ploše bývalého nákladového nádraží. Akci pořádá spolek Bubenečská beseda a koná se ve čtvrtek 28.4. v našem kostele od 18:30.

Mimořádné sborové shromáždění 24. dubna

Milé sestry, milí bratři, staršovstvo svolává na 24. dubna t.r. mimořádné sborové shromáždění, jehož jediným bodem bude povolání sborového bratra Hugo Ševce za výpomocného kazatele. Sborové shromáždění začne bezprostředně po skončení bohoslužeb. Úřad výpomocného kazatele nově nahrazuje dřívější statut ordinovaného presbytera. Jedná se tedy o laika, který nemá ve sboru žádné zvláštní povinnosti ani pravomoci - pouze vypomáhá ve službě v církvi. Bratr Švec řádně dokončil teologický kurz laiků, pořádaný pražským seniorátem a složil zkoušky, předepsané církevními řády, ke kterým byl vyslán staršovstvem našeho sboru. těšíme se na Vaši hojnou účast s přáním všeho dobrého Vás ze sborové kanceláře srdečně zdraví Aleš Kratochvíl, kurátor sboru

Rozloučení s Honzou Wagnerem

Milé sestry, milí bratří, dnešní nedělní ráno nás zastihlo se zprávou,že náš Pán a vládce k sobě povolal dlouholetého člena našeho sboru a kamaráda Honzu Wagnera. Za Janův život společně poděkujeme ve čtvrtek 24. března ve 13 hodin v prostorách chrámu na Smíchově. vyprošujme společně Boží milost a posílení pro Honzovu rodinu i přátele

Bigbítové Bohoslužby na Zelený čtvrtek 24. března od 19.30 hodin

Zveme Vás všechny na bigbítové Bohoslužby! Doprovázet bude kapela z bigbítového kursu, a kázat budou studenti ETF Karel Müller & Filip Boháč. Zvěte rodinu, kamarády, příbuzné, tetičky, strejčky atp. Mohla by to bejt fajn bohoslužba :-)

ORA ET LABORA

  Postní setkání v Jinřichovicích pod Smrkem.   Termín: prodloužený víkend. Od čtvrtečního pozdního večera 10. března do neděle 13. března 2016   Místo : živý skanzen Lunaria www.lunaria-jindrichovice.cz {ocenění “Stavba roku” 2008 Libereckého kraje}                                                                                                             Program: ranní adorace, dopolední silencio a konteplace nad tématem, odpolední manuální práce na statku, večerní tvořivý program, v neděli dopoledne bohoslužba   Strava: jednoduchá a vegetariánská 3x denne. Začíná pozdní večeří ve čtvrtek ve 20:30, končí nedělním obědem   Info: s sebou pracovní oblečení a spacáky (spí se na matracích), topí se dřevem v peci, voda je z pramene, suché záchody    Cena: 1ooo kč zahrňuje dopravu, ubytování a stravu   Maximální počet lidí: 8   Přihlašujte se na maros.klacko@gmail.com nebo na tel. čísle: 732221933

Výjezdní zasedání sboru - 6. února 2016

milé sestry, milí bratří,  jak se pomalu stává hezkou zimní tradici i letos bychom Vás chtěli pozvat na původně "Výjezdní zasedání staršovstva", dnes již spíše "Výjezdní zasedání sboru". Zváni jsou všichni členové, ale i přátelé našeho sboru. Termín je sobota 6.2.2016 a zamíříme do Zámeckého dvoru Všeradice. Neformální část začne již v pátek v podvečer, kdy se sejdeme v Hostinci U Paní Magdaleny (http://www.zamecky-dvur.cz/), kde povečeříme, ochutnáme místní piva a přespíme ve 2-4 lůžkových pokojích za 230,- Kč za osobu za noc. Vlastní zasedání je naplánováno na sobotu v následujícím předběžném časovém harmonogramu: 9:00 sraz v Hostinci U Paní Magdaleny (http://www.zamecky-dvur.cz/) - dojezd na místo buď vozem nebo vlakem 9:30 pobožnost, ohlédnutí za loňským VZS, plány na letošní prázdniny, význam členství ve staršovstvu, nácvik písně 10:30 neformální diskuze, jak oživit vzájemné vztahy městské části Prahy 5 a našeho sboru 11:45 přípravy rekonstrukce kostela a diskuse nad možnými zdroji financování 13:00 oběd ve Všeradicích 14:30 exkurz do některého celospolečenského tématu, nejspíš souvisícího s islámem 15:30 diskuse nad tím, kam by náš sbor měl směřovat 16:30 prohlídka minipivovaru cca 17:30 konec programu a odjezd domů V průběhu dne zajistíme kávu, čaj, vodu a drobné občerstvení. Oběd na vlastní náklady.   Prosím, přihlaste se buď u sestry Viktorky Tenzerové nebo na archu v chrámové předsíni a doplňte, zda máte zájem o přespání, snídani, či jen sobotní program. Také, zda potřebujete zajistit odvoz nebo naopak nabízíte místa v autě. Ubytování musíme potvrdit už 20.1.   Místo: http://www.zamecky-dvur.cz/ Kontakt: Viktorka Tenzerová, 777301180, viktorie.tenzerova@seznam.cz

Pozvání německy mluvícího sboru.

Německy mluvící sbor, který se na konci minulého roku přesídlil do našeho sborového domu, dokončil úpravy svých sborových prostor a srdečně zve na jejich slavnostní otevření. Slavnost se bude konat v sobotu 23.ledna od 15 hodin. Jste srdečně zváni.

Štědrovečerní nešpory a hod Boží

Milé sestry, milí bratří,   přijměte pozvání na štědrovečerní nešpory a přijďte se slavnostně naladit od šestnácti hodin v našem kostele.   dále Vás prosíme o prominutí za chybu v posledním čísle sborového časopisu Alfa & Omega. Tiskařský šotek si tentokrát odnesl informaci o konání bohoslužeb na hod Boží (25. prosince) od 9:30 ráno. srdečně Vás zveme.   zůstaváme s přáním požehnaných svátků a Boží milosti  

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky