Novinky

Výjezdní zasedání sboru - 6. února 2016

milé sestry, milí bratří,  jak se pomalu stává hezkou zimní tradici i letos bychom Vás chtěli pozvat na původně "Výjezdní zasedání staršovstva", dnes již spíše "Výjezdní zasedání sboru". Zváni jsou všichni členové, ale i přátelé našeho sboru. Termín je sobota 6.2.2016 a zamíříme do Zámeckého dvoru Všeradice. Neformální část začne již v pátek v podvečer, kdy se sejdeme v Hostinci U Paní Magdaleny (http://www.zamecky-dvur.cz/), kde povečeříme, ochutnáme místní piva a přespíme ve 2-4 lůžkových pokojích za 230,- Kč za osobu za noc. Vlastní zasedání je naplánováno na sobotu v následujícím předběžném časovém harmonogramu: 9:00 sraz v Hostinci U Paní Magdaleny (http://www.zamecky-dvur.cz/) - dojezd na místo buď vozem nebo vlakem 9:30 pobožnost, ohlédnutí za loňským VZS, plány na letošní prázdniny, význam členství ve staršovstvu, nácvik písně 10:30 neformální diskuze, jak oživit vzájemné vztahy městské části Prahy 5 a našeho sboru 11:45 přípravy rekonstrukce kostela a diskuse nad možnými zdroji financování 13:00 oběd ve Všeradicích 14:30 exkurz do některého celospolečenského tématu, nejspíš souvisícího s islámem 15:30 diskuse nad tím, kam by náš sbor měl směřovat 16:30 prohlídka minipivovaru cca 17:30 konec programu a odjezd domů V průběhu dne zajistíme kávu, čaj, vodu a drobné občerstvení. Oběd na vlastní náklady.   Prosím, přihlaste se buď u sestry Viktorky Tenzerové nebo na archu v chrámové předsíni a doplňte, zda máte zájem o přespání, snídani, či jen sobotní program. Také, zda potřebujete zajistit odvoz nebo naopak nabízíte místa v autě. Ubytování musíme potvrdit už 20.1.   Místo: http://www.zamecky-dvur.cz/ Kontakt: Viktorka Tenzerová, 777301180, viktorie.tenzerova@seznam.cz

Pozvání německy mluvícího sboru.

Německy mluvící sbor, který se na konci minulého roku přesídlil do našeho sborového domu, dokončil úpravy svých sborových prostor a srdečně zve na jejich slavnostní otevření. Slavnost se bude konat v sobotu 23.ledna od 15 hodin. Jste srdečně zváni.

Štědrovečerní nešpory a hod Boží

Milé sestry, milí bratří,   přijměte pozvání na štědrovečerní nešpory a přijďte se slavnostně naladit od šestnácti hodin v našem kostele.   dále Vás prosíme o prominutí za chybu v posledním čísle sborového časopisu Alfa & Omega. Tiskařský šotek si tentokrát odnesl informaci o konání bohoslužeb na hod Boží (25. prosince) od 9:30 ráno. srdečně Vás zveme.   zůstaváme s přáním požehnaných svátků a Boží milosti  

Sborový večer 14. prosince od 19 hodin

prosím přijměte srdečné pozvání k tradičnímu adventnímu setkání nad provoněnou povídkou "Stalo se v Hürdgenwaldu". Sborový večer se bude konat v pondělí 14. prosince od 19 hodin ve sborové místnosti. Vzhledem k obvyklé potřebě znát počet strávníků, napište nám prosím obratem, zda se náš čas prozáří i Vaší přítomností.  

Alfa & Omega No. 76

Milí návštěvníci, přijměte pozvání k četbě adventního čísla sborového časopisu Alfa & Omega. Ke stažení je v sekci Alfa & Omega, kde naleznete i starší čísla.

Výroba adventních věnců 22. listopadu

Milí bratři, milé sestry, přijďte si stejně jako v minulých letech vyrobit adventní věnec. Tento rok připadla tato tradiční akce na poslední neděli před adventem, tedy 22. listopadu od 14:30. Abychom měli vše připraveno ve správném množství a počtu, prosíme Vás o zprávu, zda se připojíte.

Bohoslužby s převodem do znakové řeči

Na neděli 25. října 2015 Vás srdečně zveme na služby Boží, které budou převáděny do znakové řeči. Bohoslužby začínají jako obvykle v 9:30.

Rodinná neděle 11. října

Milé sestry, milí bratři, přijměte prosím pozvání na rodinnou neděli, která se bude konat 11. října t.r. společně s díkčiněním za úrodu. Po skončení služeb Božích bychom ještě rádi strávili kousek času u společného oběda. I proto Vás zdvořile prosíme o včasné sdělení, zda se na Vaši přítomnost smíme těšit.

Alfa & Omega č. 75

Dovolujeme si Vás upozornit na nové číslo sborového časopisu Alfa & Omega - v pořadí již pětasedmdesáté. Ke stažení je v sekci Alfa&Omega, k vyzvednutí v chrámové předsíni. Na přání Vám časopis rádi zašleme emailem, nebo poštou.

Mládež - podzim 2015

Protože jsme nestihli dokončit opravy fary v průběhu léta, bude první setkání mládeže 30. září 2015. Těšíme se na shledání.

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky