Novinky

 po delší době budeme mít opět konfirmační slavnost. Jediným konfirmandem bude Jan Krupa.

Sborová neděle 29. března

Přijměte prosím srdečné pozvání na sborovou neděli, která se bude konat 29. března. Po skončení služeb Božích se sejdeme ve sborové místnosti ku společnému obědu a poté se vydáme na výlet. Pojedeme pražským semeringem do Stodůlek a projdeme se Cibuleckým lesoparkem.

Nahrávky kázání

S radostí oznamujeme, že se povedlo zprovoznit sekci s nahrávkami kázání. 

Dětské bohoslužby 8.února

Srdečně Vás zveme na Dětské bohoslužby - v neděli 8.února  v 9.30 hodin budeme slavit bohoslužbu pro děti. Obvykle se dětskou bohoslužbou rozumí nedělní škola. V tomto případě se však děti aktivně zapojí do bohoslužby sboru. Kázání bude nahrazeno interaktivním výkladem biblického textu. Věříme, že tato bohoslužba bude nejen dobře srozumitelná dětem, ale bude i přínosem a obohacením pro dospělé všech generací.  

Smíchovský kostel ve filmu

 interiér našeho kostela si zahrál v epizodě Hergot z internetového seriálu Pizza boy, podívejte se https://www.stream.cz/pizza-boy/10004716-hergot            

Sborové odpoledne na téma Osobní asistence v neděli 18.1. od 16h

Srdečně vás zveme na sborové odpoledne na téma Osobní asistence. Nejdříve se podíváme na dokument o osobní asistenci, a poté bude následovat beseda s ředitelem společnosti, která se poskytováním této služby profesionálně zabývá. Bude příležitost poznat osobně i vozíčkářku Lindu, která je příjemcem našeho daru. Program proběhne ve sborové místnosti.

Štědrodenní nešpory

Srdečně Vás i vaše známé zveme na štědrodenní nešpory od 16 hodin do našeho kostela, kde bude vánoční zvěst sdílena hudbou a slovem. S Vivaldiho Gloria na úvod a  pastorellou Hej, hej, jeden i druhej od Tomáše Norberta Koutníka - tradičním vrcholem na závěr. Zazní i další písně - od středověké přes spirituál až po jazzové úpravy.

Společné bohoslužby

Srdečně Vás v neděli 7.prosince  zveme na společné bohoslužby s německy mluvícím sborem od 10:30 k Martinu ve zdi. V našem kostele se bohoslužby konat nebudou!

Milostivé léto 2014

Na základě hlasování členů sboru, se příjemkyní našeho daru ve výši 200.000 kč stala vozíčkářka Linda, která je od dětství postižena kvadruspastickou poruchou. Dar využije na osobní asistenci - více o projektu v záložce Milostivé léto. 

Sborová neděle 23.11.2014

Srdečně Vás zveme na sborovou neděli. Začínáme v 9.30 dětskými bohoslužbami, po nich proběhne vernisáž rukodělných prací dětí z azylového domu EZER, pak společně poobědváme a odpoledne bude mít každý příležitost uplést si svůj adventní věnec. Kvůli obstarání surovin na oběd a materiálu k výrobě věnců svou účast prosím nahlaste buď mailem: hugo@evangnet.cz nebo tel:  739 244 794. Děkujeme a těšíme se na setkání!

Instalace bratra faráře Maroše Klačka

Milé sestry, milí bratří, přijměte prosím spolu s pozdravením z farní kanceláře pozvání na slavnostní boholužby, při kterých bude instalován farář našeho sboru, bratr Maroš Klačko. Instalační shromáždění proběhne 2. listopadu t.r. v našem sboru od 15 hodin.

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky