Novinky

 po delší době budeme mít opět konfirmační slavnost. Jediným konfirmandem bude Jan Krupa.

Štědrodenní nešpory

Srdečně Vás i vaše známé zveme na štědrodenní nešpory od 16 hodin do našeho kostela, kde bude vánoční zvěst sdílena hudbou a slovem. S Vivaldiho Gloria na úvod a  pastorellou Hej, hej, jeden i druhej od Tomáše Norberta Koutníka - tradičním vrcholem na závěr. Zazní i další písně - od středověké přes spirituál až po jazzové úpravy.

Společné bohoslužby

Srdečně Vás v neděli 7.prosince  zveme na společné bohoslužby s německy mluvícím sborem od 10:30 k Martinu ve zdi. V našem kostele se bohoslužby konat nebudou!

Milostivé léto 2014

Na základě hlasování členů sboru, se příjemkyní našeho daru ve výši 200.000 kč stala vozíčkářka Linda, která je od dětství postižena kvadruspastickou poruchou. Dar využije na osobní asistenci - více o projektu v záložce Milostivé léto. 

Sborová neděle 23.11.2014

Srdečně Vás zveme na sborovou neděli. Začínáme v 9.30 dětskými bohoslužbami, po nich proběhne vernisáž rukodělných prací dětí z azylového domu EZER, pak společně poobědváme a odpoledne bude mít každý příležitost uplést si svůj adventní věnec. Kvůli obstarání surovin na oběd a materiálu k výrobě věnců svou účast prosím nahlaste buď mailem: hugo@evangnet.cz nebo tel:  739 244 794. Děkujeme a těšíme se na setkání!

Instalace bratra faráře Maroše Klačka

Milé sestry, milí bratří, přijměte prosím spolu s pozdravením z farní kanceláře pozvání na slavnostní boholužby, při kterých bude instalován farář našeho sboru, bratr Maroš Klačko. Instalační shromáždění proběhne 2. listopadu t.r. v našem sboru od 15 hodin.

Ordinace vikářů 19. října

Přijměte pozvání na ordinační slavnost, kdy bude ordinován spolu s dalšími vikáři ČCE kazatel našeho sboru, bratr Maroš Klačko. Ordinace proběhne v neděli 19.října od 15 hodin ve smíchovském sboru.

Slavnostní ekumenické služby Boží 12. října

Milé sestry, milí bratři, srdečně Vás zveme na slavnostní ekumenické služby Boží dne 12. října léta Páně 2014 v Betlémské kapli. Z toho důvodu v našem kostele bohoslužby nebudou. Slavnostní bohoslužby v Betlémské kapli připomenou šestisté výročí prvního vysluhování podobojí. Dovolujeme si připomenout, že slavnost začne v 9.30 ráno slavnostními fanfárami a lze se domnívat, že účast bude více než hojná. Bylo by tedy vhodné, abyste svá místa obsadili nejpozději v 9.15.  

Biblická hodina pro děti

  Biblická hodina pro děti se bude konat vždy v úterý v 17 hodin a ve čtvrtek od 17.15 hodin.

Sborové shromáždění v neděli 29.6. 2014

staršovstvo smíchovského sboru svolává na neděli 29. června od 9:30 sborové shromáždění, jehož jediným bodem bude volba příštího smíchovského faráře - Maroše Klačka. Sborové shromáždění může potvrdit, či nepotvrdit tento výběr staršovstva. Navrhované funkčí období nového kazatele je 5 let.

Hledáme novou sborovou sestru/bratra

Sestra Lenka Michalíková podává k 31. 8. rezignaci na místo sborové sestry z důvodu změny pracovních podmínek ve svém civilním zaměstnání. Nyní hledáme její náhradu. Zájemci se mohou hlásit u bratra kurátora. Prosíme, šiřte nabídku mezi své blízké.

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky