Novinky

 po delší době budeme mít opět konfirmační slavnost. Jediným konfirmandem bude Jan Krupa.

Dětské bohoslužby 8.února

Srdečně Vás zveme na Dětské bohoslužby - v neděli 8.února  v 9.30 hodin budeme slavit bohoslužbu pro děti. Obvykle se dětskou bohoslužbou rozumí nedělní škola. V tomto případě se však děti aktivně zapojí do bohoslužby sboru. Kázání bude nahrazeno interaktivním výkladem biblického textu. Věříme, že tato bohoslužba bude nejen dobře srozumitelná dětem, ale bude i přínosem a obohacením pro dospělé všech generací.  

Smíchovský kostel ve filmu

 interiér našeho kostela si zahrál v epizodě Hergot z internetového seriálu Pizza boy, podívejte se https://www.stream.cz/pizza-boy/10004716-hergot            

Sborové odpoledne na téma Osobní asistence v neděli 18.1. od 16h

Srdečně vás zveme na sborové odpoledne na téma Osobní asistence. Nejdříve se podíváme na dokument o osobní asistenci, a poté bude následovat beseda s ředitelem společnosti, která se poskytováním této služby profesionálně zabývá. Bude příležitost poznat osobně i vozíčkářku Lindu, která je příjemcem našeho daru. Program proběhne ve sborové místnosti.

Štědrodenní nešpory

Srdečně Vás i vaše známé zveme na štědrodenní nešpory od 16 hodin do našeho kostela, kde bude vánoční zvěst sdílena hudbou a slovem. S Vivaldiho Gloria na úvod a  pastorellou Hej, hej, jeden i druhej od Tomáše Norberta Koutníka - tradičním vrcholem na závěr. Zazní i další písně - od středověké přes spirituál až po jazzové úpravy.

Společné bohoslužby

Srdečně Vás v neděli 7.prosince  zveme na společné bohoslužby s německy mluvícím sborem od 10:30 k Martinu ve zdi. V našem kostele se bohoslužby konat nebudou!

Milostivé léto 2014

Na základě hlasování členů sboru, se příjemkyní našeho daru ve výši 200.000 kč stala vozíčkářka Linda, která je od dětství postižena kvadruspastickou poruchou. Dar využije na osobní asistenci - více o projektu v záložce Milostivé léto. 

Sborová neděle 23.11.2014

Srdečně Vás zveme na sborovou neděli. Začínáme v 9.30 dětskými bohoslužbami, po nich proběhne vernisáž rukodělných prací dětí z azylového domu EZER, pak společně poobědváme a odpoledne bude mít každý příležitost uplést si svůj adventní věnec. Kvůli obstarání surovin na oběd a materiálu k výrobě věnců svou účast prosím nahlaste buď mailem: hugo@evangnet.cz nebo tel:  739 244 794. Děkujeme a těšíme se na setkání!

Instalace bratra faráře Maroše Klačka

Milé sestry, milí bratří, přijměte prosím spolu s pozdravením z farní kanceláře pozvání na slavnostní boholužby, při kterých bude instalován farář našeho sboru, bratr Maroš Klačko. Instalační shromáždění proběhne 2. listopadu t.r. v našem sboru od 15 hodin.

Ordinace vikářů 19. října

Přijměte pozvání na ordinační slavnost, kdy bude ordinován spolu s dalšími vikáři ČCE kazatel našeho sboru, bratr Maroš Klačko. Ordinace proběhne v neděli 19.října od 15 hodin ve smíchovském sboru.

Slavnostní ekumenické služby Boží 12. října

Milé sestry, milí bratři, srdečně Vás zveme na slavnostní ekumenické služby Boží dne 12. října léta Páně 2014 v Betlémské kapli. Z toho důvodu v našem kostele bohoslužby nebudou. Slavnostní bohoslužby v Betlémské kapli připomenou šestisté výročí prvního vysluhování podobojí. Dovolujeme si připomenout, že slavnost začne v 9.30 ráno slavnostními fanfárami a lze se domnívat, že účast bude více než hojná. Bylo by tedy vhodné, abyste svá místa obsadili nejpozději v 9.15.  

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky