Novinky

 po delší době budeme mít opět konfirmační slavnost. Jediným konfirmandem bude Jan Krupa.

Biblická hodina pro děti

  Biblická hodina pro děti se bude konat vždy v úterý v 17 hodin a ve čtvrtek od 17.15 hodin.

Sborové shromáždění v neděli 29.6. 2014

staršovstvo smíchovského sboru svolává na neděli 29. června od 9:30 sborové shromáždění, jehož jediným bodem bude volba příštího smíchovského faráře - Maroše Klačka. Sborové shromáždění může potvrdit, či nepotvrdit tento výběr staršovstva. Navrhované funkčí období nového kazatele je 5 let.

Hledáme novou sborovou sestru/bratra

Sestra Lenka Michalíková podává k 31. 8. rezignaci na místo sborové sestry z důvodu změny pracovních podmínek ve svém civilním zaměstnání. Nyní hledáme její náhradu. Zájemci se mohou hlásit u bratra kurátora. Prosíme, šiřte nabídku mezi své blízké.

Společné bohoslužby smíchovského sboru s německy mluvícím sborem( DEGP )

v neděli 1.6.2014 se konají společné bohoslužby smíchovského sboru s německy mluvícím sborem( DEGP ) od 9:30 hod, tentokrát u nás na Smíchově. Jste srdečně zváni!

Noc kostelů na Smíchově

Zveme Vás 23.5. do našeho kostela na pestrý program v rámci akce Noc kostelů 2014: 15:00 - Kostel očima stromů: dětský program od sdružení stromolezců 17:00 - Hra o vjezdu Páně: repríza dětského velikonočního představení 18:00 - Poznej a ochutnej: prohlídka kostela a chrámových teras, přehlídka evangelických koláčů 19:00 - Dvousborový koncert SPZ (Smíchovští příležitostní zpěváci) & En Arché (Na počátku) 21:00 - Poznej a ochutnej: prohlídka kostela a chrámových teras, přehlídka evangelických koláčů 22:00 - Ve vnitřním tichu: hudebně-meditativní program čtení a instrumentálních vstupů 23:00 – závěr

Rodinný výlet na Malešovskou tvrz

V sobotu 24. května pojedeme společně s dětmi z Ezeru na Malešovskou tvrz. Tam bude připraven program pro děti i dospělé. Vítáni jsou všichni, kdo by chtěli strávit dobrodružný den v krásném prostředí středověké soukromé tvrze. Více informací viz rodinný výlet. Přihlásit se můžete v kostele vždy po nedělních bohoslužbách u sborové sestry nebo na mailové adrese: hanablah@hotmail.com.

SBOROVÝ VÝLET na Turnovsko

V sobotu 14. června 2014 pořádáme celodenní sborový výlet, v rámci kterého navštívíme několik památek v okolí Turnova. Více informací viz sborové výlety. Přihlásit se můžete v kostele vždy po nedělních bohoslužbách nebo na mailové adrese: jrybar@email.cz

Velký pátek

na Velký pátek dne 18.dubna 2014 se konají v našem sboru od 17.00 hod NEŠPORY S PAŠIJNÍM ČTENÍM. V podání Smíchovských příležitostných zpěváků (SPZ) a jejich hostů zazní kromě jiného Agnus Dei J.S.Bacha (sólo kontratenor) a H.Purcell - Jehova, quam multi sunt hostes mei (kantáta pro sbor a sóla). Jste srdečně zváni.

Sborová neděle 13.4.2014

v neděli 13.dubna 2014 vás srdečně zveme na sborovou neděli. Od 9.30 hod se konají bohoslužby s dětskou velikonoční hrou a pak bychom se přesunuli do sborové místností, kde se sejdeme na společný oběd. Po obědě a kávičce vyrazíme na vycházku, kterou přizpůsobíme počasí. Zvány jsou všechny generace.

Výroční sborové shromáždění 30.3.2014

Staršovstvo smíchovského sboru vyhlašuje na neděli 30.3. 2014 výroční sborové shromáždění, které začne bezprostředně po bohoslužbách. Jeho součástí bude tentokrát i výběr nového kazatele pro smíchovský sbor.

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky