Novinky

Sborová neděle 23.11.2014

Srdečně Vás zveme na sborovou neděli. Začínáme v 9.30 dětskými bohoslužbami, po nich proběhne vernisáž rukodělných prací dětí z azylového domu EZER, pak společně poobědváme a odpoledne bude mít každý příležitost uplést si svůj adventní věnec. Kvůli obstarání surovin na oběd a materiálu k výrobě věnců svou účast prosím nahlaste buď mailem: hugo@evangnet.cz nebo tel:  739 244 794. Děkujeme a těšíme se na setkání!

Instalace bratra faráře Maroše Klačka

Milé sestry, milí bratří, přijměte prosím spolu s pozdravením z farní kanceláře pozvání na slavnostní boholužby, při kterých bude instalován farář našeho sboru, bratr Maroš Klačko. Instalační shromáždění proběhne 2. listopadu t.r. v našem sboru od 15 hodin.

Ordinace vikářů 19. října

Přijměte pozvání na ordinační slavnost, kdy bude ordinován spolu s dalšími vikáři ČCE kazatel našeho sboru, bratr Maroš Klačko. Ordinace proběhne v neděli 19.října od 15 hodin ve smíchovském sboru.

Slavnostní ekumenické služby Boží 12. října

Milé sestry, milí bratři, srdečně Vás zveme na slavnostní ekumenické služby Boží dne 12. října léta Páně 2014 v Betlémské kapli. Z toho důvodu v našem kostele bohoslužby nebudou. Slavnostní bohoslužby v Betlémské kapli připomenou šestisté výročí prvního vysluhování podobojí. Dovolujeme si připomenout, že slavnost začne v 9.30 ráno slavnostními fanfárami a lze se domnívat, že účast bude více než hojná. Bylo by tedy vhodné, abyste svá místa obsadili nejpozději v 9.15.  

Biblická hodina pro děti

  Biblická hodina pro děti se bude konat vždy v úterý v 17 hodin a ve čtvrtek od 17.15 hodin.

Sborové shromáždění v neděli 29.6. 2014

staršovstvo smíchovského sboru svolává na neděli 29. června od 9:30 sborové shromáždění, jehož jediným bodem bude volba příštího smíchovského faráře - Maroše Klačka. Sborové shromáždění může potvrdit, či nepotvrdit tento výběr staršovstva. Navrhované funkčí období nového kazatele je 5 let.

Hledáme novou sborovou sestru/bratra

Sestra Lenka Michalíková podává k 31. 8. rezignaci na místo sborové sestry z důvodu změny pracovních podmínek ve svém civilním zaměstnání. Nyní hledáme její náhradu. Zájemci se mohou hlásit u bratra kurátora. Prosíme, šiřte nabídku mezi své blízké.

Společné bohoslužby smíchovského sboru s německy mluvícím sborem( DEGP )

v neděli 1.6.2014 se konají společné bohoslužby smíchovského sboru s německy mluvícím sborem( DEGP ) od 9:30 hod, tentokrát u nás na Smíchově. Jste srdečně zváni!

Noc kostelů na Smíchově

Zveme Vás 23.5. do našeho kostela na pestrý program v rámci akce Noc kostelů 2014: 15:00 - Kostel očima stromů: dětský program od sdružení stromolezců 17:00 - Hra o vjezdu Páně: repríza dětského velikonočního představení 18:00 - Poznej a ochutnej: prohlídka kostela a chrámových teras, přehlídka evangelických koláčů 19:00 - Dvousborový koncert SPZ (Smíchovští příležitostní zpěváci) & En Arché (Na počátku) 21:00 - Poznej a ochutnej: prohlídka kostela a chrámových teras, přehlídka evangelických koláčů 22:00 - Ve vnitřním tichu: hudebně-meditativní program čtení a instrumentálních vstupů 23:00 – závěr

Rodinný výlet na Malešovskou tvrz

V sobotu 24. května pojedeme společně s dětmi z Ezeru na Malešovskou tvrz. Tam bude připraven program pro děti i dospělé. Vítáni jsou všichni, kdo by chtěli strávit dobrodružný den v krásném prostředí středověké soukromé tvrze. Více informací viz rodinný výlet. Přihlásit se můžete v kostele vždy po nedělních bohoslužbách u sborové sestry nebo na mailové adrese: hanablah@hotmail.com.

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky