Novinky

Instalace bratra Dušana Ehmiga

Tuto neděli 3.11.2013 vás  také zveme do Dvakačovického sboru, kde bude od 14:30 hod instalován bratr Dušan Ehmig do funkce faráře. Dopravu koordinuje J.Rybář (jrybar@email.cz)

Kázání našeho nového administrátora

Tuto neděli 3.11.2013 Vás srdečně zveme na kázání našeho nového administrátora - Ondřeje Koláře, toho času 2.faráře kobyliského sboru a po bohoslužbách bude prostor k rozhovoru s ním ve sborové místnosti  

Poslední kázání I.Mareše ve funkci faráře smíchovského sboru

Tuto neděli 20.10.2013 bude mít bratr farář Ivo Mareš  poslední kázání ve funkci faráře smíchovského sboru :-(( . Po bohoslužbách jste srdečně zváni na posezení do sborové místnosti ke společnému rozhovoru i společnému jídlu. Budeme vám vděčni, přinesete-li  jakékoliv drobné občerstvení.

Dětské bohoslužby 13.10.2013

Srdečně Vás zveme na Dětské bohoslužby - v neděli 13.října  v 9.30 hodin budeme slavit bohoslužbu pro děti. Téma těchto bohoslužeb bude Podobenství o hostině. Obvykle se dětskou bohoslužbou rozumí nedělní škola. V tomto případě se však děti aktivně zapojí do bohoslužby sboru (zpěvem, modlitbami, čtením) a výklad biblického textu (kázání) bude tentokrát přizpůsoben především dětským posluchačům. Věříme, že tato bohoslužba bude nejen dobře srozumitelná dětem, ale bude i přínosem a obohacením pro dospělé všech generací.

Setkání nejen střední generace 23.9.2013

Srdečně vás zveme na setkání nejen střední generace na pondělí 23. září 2013 od 19.00 hod. Tentokrát je téma večera: České sbory na Ukrajině - návštěva Veselinivky a Bohemky.Ne každý možná ví, že naše církev má i několik sborů v zahraničí: dva na Ukrajině a po jednom v polském Zelowě, rumunském Peregu Mare, srbském Veliko Srediště a chorvatském Bjeliševace. O tom, jak se žije českobratrským evangelíkům na Ukrajině, bude vyprávět Dušan Ehmig.

Bohoslužby s bibliodramatem již tuto neděli

Srdečně vás zveme na bohoslužby s bibliodramatem, které budou již tuto neděli 15.9. v 9.30 hodin.Místo tradičního kázání (monolog kazatele), budeme vykládat biblický text interaktivně, aby i posluchači mohli vstoupit do příběhu se svými otázkami či komentáři, a společně tak vytvořili výklad biblického textu.   

Setkání nejen střední generace 17.6.2013

Srdečně vás zveme na setkání nejen střední generace na pondělí 17.června 2013 od 19.00 hod. Tentokrát je téma večera:  promítání filmu Nádherná zelená. Film byl natočen francouzskou režisérkou Coline Serreau již v roce 1996. Postupně se v něm objevují pravdivé obrazy o naší kultuře a civilizaci.

Brigáda 9.6.2013

Milé sestry, milí bratři,rádi bychom Vás pozvali k účasti na úklidové brigádě našeho kostela. Bude se konat v neděli 9.6. od 16:00. Kromě vnitřních prostor budeme uklízet i v nejbližším okolí. Prosím přihlaste se u bratra kurátora Aleše Kratochvíla, abychom věděli, kolik nás bude a kolik asi práce zvládneme.Pokud byste se chtěli před brigádou naladit, můžeme se společně vydat na bohoslužby anglicky mluvícího sboru RCCG u nás v chrámu od 14:00. Těšíme se na Vás Viktorka a Aleš

Noc kostelů na Smíchově

Srdečně vás zveme na Noc kostelů do smíchovského sboru.  Program Noci kostelů 18:00-18:45 Prohlídka kostela a přehlídka evangelických koláčů 19:00-20:00 Joy of singing for God - africké uchopení bohoslužebné hudby (RCCG) 20:00-20:45 Prohlídka kostela a přehlídka evangelických koláčů 21:00-22:00  Musica ad Tabulam   (Rudolf Měřínský - loutna, Petra Kohoutová - zpěv, Pavel Polášek - békadla, Markéta Měřínská - zpěv, Daniel Mikolášek – perkuse) Hudba rudolfinské Prahy 22:30-23.30 Smíchovští Příležitostní Zpěváci + Markéta Janoušková - housle Ilja Černoklinov - viola Daniel Petrásek - viloloncello Mikhail Pashayev - zpěv Zuzana Šejtková - varhany spirituály, kánony z Taizé, sólová vystoupení našich    

Setkání nejen střední generace 20.5.2013

Milí přátelé, srdečně vás zveme na setkání nejen střední generace na pondělí 20. května 2013 od 19.00 hod Tentokrát je téma večera: “A bohové se vracejí aneb proměny náboženství v postmoderní době “ Budeme hovořit o roli náboženství v tradiční společnosti, zesvětštění západní kultury a návratu náboženství do veřejného prostoru v podbě politických hnutí, fundamentalismu a nábožensky motivovaného násilí. Dotkneme se take specifické situace náboženství v české společnosti.  

Stránky

Subscribe to RSS - Novinky