Adopce na dálku

Tradičně nejvýnosnější sbírka, kterou v našem sboru každoročně pořádáme je věnována na Adopci na dálku. Probíhá vždy čtvrtou adventní neděli při dětské vánoční hře. V dubnu 2008 jsme se  stali se adoptivními rodiči holčičky Edith Nakatoogo. Ke konci roku 2011 byla hotovost, vybraná na adopci, výrazně vyšší než náš roční příspěvek a tak staršovstvo rozhodlo o rozšíření našich aktivit o ještě jedno dítě od února 2012. Vybrali jsme stejně starou holčičku Scovii Nakintu taktéž z Ugandy, která je poloviční sirotek a má šest sourozenců. I přes těžkou situaci její rodina již do vzdělání Scovie v minulosti investovala a my věříme, že náš příspěvek dá ugandské slečně větší šance v nelehkých podmínkách, v kterých žije.