Azyl EZER

Náš sbor dlouhodobě spolupracuje se střediskem diakonie na Praze 5 – Azylovým domem pro matky s dětmi Ezer (http://www.skp.diakonie.cz/nase-sluzby/azyl-ezer-pro-matky-s-detmi/), jehož posláním je pomoci osamělým matkám a jejich dětem překlenout a řešit těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení.

Spolupráce našeho sboru s azylovým domem Diakonie trvá od roku 2007 a postupně se  rozšiřuje. Začátky byly docela skromné – jednou za 14 dní biblická hodina pro děti. Dnes do azylového domu pravidelně chodí farář, několik členů sboru i smíchovská mládež a repertoár aktivit je velmi pestrý – od sbírky oblečení nebo hraček, přes opravu schodů či netěsnících oken, výuku angličtiny, až po biblické/hudební/sportovní programy pro děti nebo pastorační rozhovory s maminkami. Staršovstvo také zřídilo tzv. kulturní fond na aktivity s dětmi a maminkami (např. návštěva kina, výstavy nebo ZOO), do kterého sbor měsíčně přispívá částkou 2 500 Kč. Ochotu a odhodlání pomáhat obyvatelům azylového domu i těm, kdo se o ně starají, jsme se v roce 2012 rozhodli vyjádřit i oficiálně – tím, že smíchovský sbor převzal nad azylovým domem Ezer patronát.

Zde si můžete přečíst příběh paní Zdeny, které náš sbor pomohl.