Sborový výlet 2015 - Votice, Chýnov a Soběslav

v sobotu 6. června 2015, odjezd od kostela v 7:30 (nebo v 7:50 ze Strašnic)
 
Program
9:00 Votice / bývalý františkánský klášter
11:00 Chýnov / dům sochaře Františka Bílka
12:30 – 14:00 oběd
14:30 Soběslav / gotické kostely, hrad a diakonie ČCE Rolnička
 
návrat ke kostelu kolem 19:00
 
 
Prvním zastavením letošního výletu bude bývalý františkánský klášter ve Voticích. Budovy kláštera, kde dlouhá léta sídlil podnik TESLA, vlastní od roku 2012 město a procházejí náročnou revitalizací. Přístupná je galerie sv. Františka v severním křídle. Dále navštívíme v Chýnově dům sochaře Františka Bílka, postavený podle jeho vlastního návrhu v roce 1898. V domě je umístěna stálá expozice představující pozoruhodné, secesně symbolistní dílo tohoto umělce, který se v Chýnově narodil. Po obědě se přesuneme do jihočeského městečka Soběslav, kde si během krátké procházky prohlédneme mimo jiné budovu zdejšího sboru ČCE, dvojici gotických kostelů ze 14. století a bývalý hrad unikátně přebudovaný na městskou knihovnu. Na závěr budeme mít možnost zavítat do diakonického zařízení Rolnička, které poskytuje sociální služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.
 
Časy jednotlivých zastavení jsou přibližné a mohou se podle situace změnit.
Cena za dopravu a vstupné je 450 Kč, pro nepracující důchodce a děti do 15 let pak 370 Kč.
 
Přihlásit se můžete v kostele vždy po nedělních bohoslužbách nebo na mojí mailové adrese. V přihlášce uvádějte svoje jméno, kontaktní email nebo telefon a označte, zda budete platit nižší částku.
J. Rybář, jrybar@email.cz, tel. 602 214 602