Sborová setkání

Smíchovskou mládež (a to je její specifikum) tvoří převážně členové jiných sborů, přesto se na Smíchově cítí jako domácí a neváhají se zapojit do aktivit našeho sboru (azylový dům Ezer; hudební doprovod vánočního divadla a štědrovečerních bohoslužeb).

Biblické hodiny pro dospělé patří vedle nedělních bohoslužeb k základním setkáním, která vychází z podstaty evangelické tradice „písmáků“ – znalců Písma svatého. Zde může každý obohatit své znalosti bible a pod vedením br. faráře se společně s ostatními zamyslet nad výkladem biblických příběhů.

Smíchovští zpěváci a muzikanti i jejich hosté - "Smíchovští Příležitostní Zpěváci" je nevelké, ale pestré uskupení zpěváků a hudebníků všech věkových kategorií. Rádi uvítáme posily - ryzí amatéry i ochotné profesionály, zpěváky, instrumentalisty i obojetné. Zkoušky jsou jednou týdně, obvykle v pondělí nebo v neděli, (skoro) vždy od 19h. , před produkcí dle potřeby :-). Ostříleným matadorům stačí poslední zkoušky před akcí, ale kdyby se chtěli připojit častěji, tím lépe. Ve více lidech je to vždy lepší při zkoušce i po ní :-).    více: kdo jsme...   aktuálně...    archiv...