Setkání mládeže

Každé úterý 19.30 hod ...
Smíchovskou mládež (a to je její specifikum) tvoří převážně členové jiných sborů, přesto se na Smíchově cítí jako domácí a neváhají se zapojit do aktivit našeho sboru (azylový dům Ezer; hudební doprovod vánočního divadla a štědrovečerních bohoslužeb). Průměrná účast na úterních setkáních je 13 lidí a každoročně se smíchovská mládež o několik členů/hostů rozrůstá. Věkovým průměrem patří ke starším v pražském seniorátu a tomu odpovídá i výběr programů, které zahrnují nejen témata biblická, ale i filosofická a společenská.