S P Z

Smíchovští Příležitostní Zpěváci 
-  nevelké, ale pestré uskupení zpěváků a hudebníků všech věkových kategorií. Rádi uvítáme posily - ryzí amatéry i ochotné profesionály, zpěváky, instrumentalisty i obojetné.

V roce2011 jsme se podíleli na oslavě Velikonoc hudebními bohoslužbami na Velký Pátek (J.S.Bach a pod.), na podzimní oslavě výročí založení sboru a otevření kostela malou kulturní vložkou (spirituály) a na vánoční besídce (scénická hudba). Na Štědrý den jsme uskutečnili smíchovskou premieru pastorely Tomáše Norberta Koutníka "Hej hej, jeden i druhej"
Na Květnou neděli 2012 jsme slavnostní atmosféru podpořili ukázkou z Janových pašijí J.S.Bacha (a jedním spirituálem). Při Noci kostelů 1.6.2012 to už byly spirituály tři a po nich delší pásmo zpěvů z Taizé. Při dětských bohoslužbách jsme přispěli jedním spirituálem (Kocábka) - děti ho ztvárnili scénicky.  O prázdninách jsme se sešli při víkendovém soustředění na Českomoravské vrchovině (více níže v Archivu).
Velice působivou atmosféru mělo čtení vánočního příběhu (24.12.2012). Ivo s Magdou (náš pan farář s manželkou) se střídali nad knihou proroka Izaiáše a evangeliem podle Lukáše. Mezi kapitolami se ztemnělým chrámem nesla hudba s vánoční tematikou od středověkých kousků po jazzové úpravy. Na závěr zazněla opět Koutníkova pastorela pro trubku, smyčce, sóla a sbor. Rádi bychom z tohoto způsobu štědrovečerních bohoslužeb udělali tradici :-)
Při dětských bohoslužbách s tématem "pokušení" jsme s dětmi dali k lepšímu písničku "Čest dej"
Na Velký pátek 2013 proběhly bohoslužby ve formě pašijí - čtení bible střídaly písně s příslušnou tematikou a především pak části Stabat Mater Františka Xavera Thuriho.
Noc kostelů (24.5.2013). Zazněly dva spirituály, kánony z Taizé ale i sólová vystoupení našich hostí - Markéty Janouškové (housle), Ilji Černoklinova (viola), Daniela Petráska (violoncello) a Mikhaila Pashayeva (zpěv)
Letní soustředění bylo opět v Pusté Rybné ve dnech 26. - 30. července 2013 (více viz článek Pustorybenské pastorále). Vrcholem tohoto roku pak byla dvě vánoční vystoupení - již skutečně tradiční uvedení Koutníkovy Pastorely a pestré hudební obohacení slavnostní bohoslužby na Boží hod vánoční, přenášené live Českou televizí.
V roce 2014 máme za sebou zatím pašijové bohoslužby na Velký pátek 18.4. (Henry Purcell a další....) a Noc kostelů 23.5. - společné vystoupení se sborem EnArche (od nás především spirituály a africké písně), vystoupení na svatebním obřadu jedné naší milé členky :-) (26.7.2014) a následné - už tradiční - malé letní soustředění v Pusté Rybné (27. - 30.7.2014), několik vstupů při slavnosti instalace nového faráře.

 

PS: hledáte-li původní nadpis této záložky - "SMUGEVIT" (Smíchovské Multigenerační Vokálně-Instrumentální Těleso), pak marně. Proč, to se dočtete na konci mimořádného čísla Alfy a Omegy.Aktuálně:
Připravujeme se na vystoupení na rodinnou neděli Díkůvzdání 11.10. a  také už tradiční štědroodpolední nešpory (Koutník - pastorela Hej hej... a další opusy, možná i na výpomoc při dětském divadle - poslední adventní neděli.

Archiv:

27. - 29.7.2012 víkendové soustředění na Českomoravské vrchovině (konkrétně v CHKO Žďárské vrchy) v obci Pustá Rybná
 

Moc jsme toho tam nenazpívali, ale výlety byly krásné a vystoupení v kostele v Telecím se nakonec taky docela vyvedlo :-)

 

 Členům SPZ:

 

 

---------------------------

Milí zpěváci a muzikanti,

moc děkuji jménem svým i jménem organizačního štábu SPZ všem, kteří se zúčastnili Noci kostelů (2012). Zaznamenal jsem množství příznivých ohlasů. Bylo to prima.

 

 

Teď už se na vás těším na soustředění u nás na chalupě (+ na chalupě brněnských adventistů. Aspoň doufám, že nás bude tolik, že se na naši chalupu nevejdeme.) :-). Dopis s instrukcemi účastníkům pošlu co nejdříve.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Milí zpěváci a muzikanti,

moc děkuji jménem svým i jménem organizačního štábu SPZ všem, kteří ukořistili ze svého nabitého programu nemálo času a věnovali ho přípravě a provedení naší „malé hudební vložky“ na Květnou neděli. Někteří z vás nasazovali i vlastní zdraví – doufám, že to nikdo neodstonal. Někteří se těšili (a my na ně), ale nemoc je schvátila ještě před produkcí. Přesto nás byl houfec velmi početný a to zejména díky nečekaně mohutné podpoře ze sboru Siloe. Vřelé díky jim i ostatním hostům, zejména Markétě Lajnerové, za její dlouhodobou obětavou odbornou pomoc (už je vlastně taky spíš domácí, než host J). Ale i v orchestříku bylo nečekaně milé skóre 5 : 5 – domácí : hosté. Mám také vyřídit uznání od našich profesionálních výpomocí. Velice na ně zapůsobilo zejména vaše nasazení při spirituálu „Spolu lámejme“.
Jakkoliv jsou zkoušky fajn samy o sobě, přeci jen dává naší práci jiný rozměr a smysl vědomí, že můžeme přispět k tomu, aby se z řadových bohoslužeb staly bohoslužby slavnostní. Nevím, jak vy, ale já jsem rozhodně slavnostní atmosféru cítil. Ještě jednou díky.

Odpočívali jsme ale už dlouho a „Noc kostelů“ se blíží (1.6.). Je nejvyšší čas začít s další důkladnou přípravou. Už proto, že ani při nejlepší snaze se nepodaří najít pro zkoušky termíny, ve kterých mohou všichni najednou. Zveme vás proto na dramaturgickou poradu, rozdání not a první zkoušku nového programu ve středu 18.dubna v 19:00. Repertoár bude tentokrát poměrně univerzální s uplatněním i jindy během roku, takže klidně přijďte i pokud už teď víte, že 1.6. (v pozdních večerních hodinách) nemůžete. Naopak všechny, kdo by se chtěli na noci kostelů aktivně podílet včetně instrumentalistů, moc prosím , aby se Lence Michalíkové nebo mě ozvali co nejdříve, i kdyby se nejbližších zkoušek zúčastnit nemohli (někomu bude stačit jen generálka J ) – závisí na tom definitivní podoba programu.
Návrh termínů zkoušek najdete na http://doodle.com/a7rfzt68um6mfy66 .Uvedl jsem všechny dostupné termíny - pravděpodobně nevyužijeme úplně všechny. Přidejte prosím řádek za sebe, vyznačte možnosti a napište do komentáře, jaký počet z uvedených termínů považujete za optimální.

Těším se na vás
Daniel

PS: několik nekvalitních fotografií: (máte-li někdo kvalitnější, dejte mi vědět, prosím.